Missionsföreningen i Storebro lägger all krut på 
Torsdagsdraget
 en barnverksamhet

Församlingshemmet Svenska kyrkan Storebro 

Kontakt: Lars Andreasson
Lönnvägen 12 59870 storebro

Stort drag i

Storebro