Missionsföreningen i Gusum/ Hammarkind med gudstjänster varannan vecka

EFS i Gusum/Hammarkind Klippan Åbyvägen 2 610 40 GUSUM
Kontakt: Johan Karlsson

Hjärta för människor och nya svenskar