Samarbetskyrkan i Jönköping med fokus på musik, barn och familjer

Dalvikskyrkan
Sannelundsgatan 15
554 47 JÖNKÖPING 

Kontakt: Ordf. Britta Viklund

EFS och Svenska kyrkan