Välkommen till EFS sydöst, kontaktuppgifter till Regional missionsstation, anställda och förtroendelvalda

Magnus Widholm 
Regional missionsledare

Lucas Mellergård
Saltkoordinator

Anställda

EFS i Växjö, Västrabokyrkan

Henrik Henriksson, Vaktmästare
0470-70 49 80

Rebecka Svensäter, Kantor
0470-70 49 05
rebecka.svensater@svenskakyrkan.se

Henrik Polback, EFS-präst
henrik.polback@efs.nu
072–574 35 65

EFS i Markaryd, Hagakyrkan

Ola Nilsson, EFS-präst 
Tel: 072-512 61 28
Susanne Persson, Församlingsvärdinna
0433-710 47
suzanne@hagakyrkan.com

EFS i Jönköping, Dalvikskyrkan

Linda Sandström, Kyrkomusiker
036-30 35 63
linda.sandstrom@svenskakyrkanjonkoping.se

Martin Fredh, Samarbetskyrkopräst
036-30 35 66
martin.fredh@svenskakyrkanjonkoping.se

Ulla Svensson, Diakon
036-30 35 61
ulla.svensson@svenskakyrkanjonkoping.se

Charlie Cramer, Barn och ungdomsledare
070-685 62 65
charlie.cramer@svenskakyrkanjonkoping.se

EFS i Söderköping

Duressa Mabesha Teka, Präst 
073- 529 52 82 
duressa.m.teka@efs.nu

EFS i Kristdala

Sharelle Sånglöf, Barn- och ungdomsledare
Tel: 0491-761133
sharelle.sanglof@svenskakyrkan.se

EFS i Kalmar, Vasakyrkan

Bertil Åhman, Präst
072-331 92 71
bertil.ahman@efs.nu

Benner Löwenham, Administratör och inspiratör
073-334 47 73
benner.lowenham@efs.nu 

EFS i Linköping, Ansgarskyrkan

John Aldvén, Präst
013-20 50 84
john.aldven@svenskakyrkan.se

EFS på Vikbolandet

Per-Anton Wall, Barn- och ungdomsledare 070-584 70 11
per-anton.wall@efs.nu

Johanna Wall, Barn – och ungdomsledare
072-425 48 23 
johanna.wall@efs.nu

Förtroendevalda

Distriktsstyrelsen

Magnus Carlsson (Ordf.)
Hagagatan 10
598 35 VIMMERBY
magnus.vimmerby@live.com
Tel: 0492-102 21

Sven-Ingemar Svensson (vice ordf) Kanalgatan 5
553 22 JÖNKÖPING
sving@telia.com

Elisabeth West
Oklundavägen 15
610 24 VIKBOLANDET
elisabeth.west@telia.com

Carina Karlund
Storgatan 9
341 30 LJUNGBY
carina@karlund.se

Paul Månsson
Lövbergsvägen 38
605 91 NORRKÖPING
paul011340308@telia.com

Monica Andersson
Pilfinksvägen 5
341 42 LJUNGBY
monica@baah.se

Barbro Dawidson
Plantagegränd 5
554 52 JÖNKÖPING
barbro.dawidson@gmail.com

Regionala utskottet

Elisabeth Evertsson (ordf), Söderköping

Jan Eric Victor, Svenarum

Sharelle Sånglöf, Kristdala

Henrik Polback, Kalmar

Sara Rocafort, Kalmar

Robert Ortiz, Markaryd

Ola Nilsson, Markaryd

Magnus Widholm, (regional missionsledare)