Samarbetskyrkan i Kristdala 

Kontakt Missionsföreningen:
Lennart Petersson, ordförande.

Kontakt Samarbetskyrkan:
Eva Lindberg Petersson , ordförande samarbetsrådet.

EFS och Svenska kyrkan