Samarbetskyrka i Linköping med rikt gudstjänstliv, barn och ungdomsverksamhet

Ansgarskyrkan
Hjälmgatan 17
580 03 LINKÖPING

Kontaktperson: Hans Kariis 

EFS och Svenska kyrkan