Missionsföreningen i Söderköping med gudstjänster varje söndag

Arken
Finnögatan 6
614 33 SÖDERKÖPING

Kontakt: Duressa Mabesha Teka (präst)

Arken på

Götakanal