En missionsrörelse

EFS beskrivs också som en evangelisk-luthersk rörelse som uppstod i den andliga väckelsen i Sverige under 1800-talet.

Evangelisk för att den understryker att det centrala i kristendomen är evangeliet – det glada budskapet om Jesus! Luthersk för att det betecknar den riktning inom kristendomen som Svenska kyrkan tillhör.

Vill du veta mer om EFS och dess historia besök vår nationella hemsida efs.nu

EFS sydöst omfattar Småland, Öland och Östergötland. Inom regionen finns flera missionsföreningar och Saltföreningar. Läs mer under fliken föreningar eller Salt. 

EFS Sydöst vill

Att människor och samhällen blir förvandlade av Jesus.

EFS och regionens uppdrag är att med Guds hjälp: Leva mission genom tro, ord och handling. Växa i lärjungaskap genom undervisning, träning och verktyg. Forma kristna gemenskaper genom att plantera, utveckla och utrusta. EFS vill vara en växande rörelse och vill utifrån sitt uppdrag fokusera på följande:

● Nå nya människor med evangeliet.

● Nå nya generationer med evangeliet.

● Utrustande ledarskap på alla nivåer.

Ge en gåva

Var gärna med och stötta EFS och Salts arbete ekonomiskt! EFS och Salt finns i den lokala föreningen, i det regionala samarbetet, det rikstäckande arbetet och vidare ut i den internationella missionen.

REGION EFS Sydöst
BG 900-99 03 Märk Gåva EFS Sydöst + ev ändamål
Swish 123 662 38 88 meddelande gåva + ev ändamål

RIKS EFS mission – där det bäst behövs
BG 900-9903
Swish 900 99 03
Specifika ändamål gå in på http://www.efs.nu/ge-en-gava/

RIKS Salt – barn och unga i EFS 
BG 5790-5184
Swish 123 393 09 55