Samarbetskyrkan  i Norrköping med Scouter och Messy church

Söderledskyrkan
Vilbergsgatan 100
600 13 NORRKÖPING

Kontakt: Fredrik Weflö

EFS och Svenska kyrkan