Missionsföreningen i Vimmerby 

Missionsgård
Prästgårdsgatan
598 31 VIMMERBY

Kontakt:Magnus Carlsson 


EFS