Missionsföreningen i Vikbolandet 
med gudstjänster, barn- och undgomsverksamhet

Missionshus Östra Husby
Bossgårdsvägen 38
610 24 VIKBOLANDET

Kontakt: Per-Axel Götesson

mission och läger  Östergötland