Vi tror på bönens kraft och inverkan i Guds rike. Genom att lyssna in Gud kommer EFS och vår missionsrörelse att växa i tro.

Så vi kommer efter rådande pandemi åter igen arrangera bönesamlingar och bönedygn.

Kontakta gärna oss för frågor, önskemål eller initiativ till bön här i regionen.