Växjö bönehus EFS-grupp med fokus  kontemplation, helande och nattvard.

Arabygatan 44, 352 37 Växjö
Kontakt: Sandra Gustavsson


Jesusbönen varannan torsdag 18.30