VÄLKOMMEN TILL
Årsmöte med distriktsorganisationen EFS i Sydöst-Sverige och Den regionala mötesplatsen för EFS i Sydöst-Sverige, lördagen den 20 mars 2021 i Västrabokyrkan, Växjö. Vi påminner missionsföreningar att välja ombud till dessa båda årsmöten. Eventuella motioner eller särskilda frågor som ni önskar skall behandlas på något av dessa årsmöten kan sändas till EFS i Sydöst-Sverige, Arabygatan 44, 352 36 Växjö, senast den 20 januari 2021.

Distriktsstyrelsen
Magnus Carlsson
ordförande

Regionala utskottet
Elisabeth Evertsson
ordförande

Magnus Widholm
regional missionsledare

Lucas Mellergård
Salt-koordinator