VÄLKOMMEN TILL
Årsmöte med distriktsorganisationen EFS i Sydöst-Sverige och Den regionala mötesplatsen för EFS i Sydöst-Sverige, lördagen den 19 mars 2022 i Söderledskyrkan, Norrköping.

Vi påminner missionsföreningar, EFS-grupp och annan ansluten förening att välja ombud till dessa båda årsmöten.

Eventuella motioner eller särskilda frågor som ni önskar skall behandlas på något av dessa årsmöten kan sändas till EFS i Sydöst-Sverige, Arabygatan 44, 352 36 Växjö, senast den 19 januari 2022.

Distriktsstyrelsen
Magnus Carlsson
ordförande

Regionala utskottet
Sharelle Sånglöf
ordförande

Magnus Widholm
regional missionsledare

Lucas Mellergård
Salt-koordinator