Är du ungdom eller ung vuxen, bor i Regionen och finns med i en EFS missionsförening? Då kan EFS Sydöst stötta dig i dina drömmar och längtan att ta ett nästa steg i tron såsom bibelskola, mission eller sång och musik. Se filmen här nedan och läs mer nedan om stipendiet och hur du söker.

Fonden har tillkommit genom att tidigare distriktsföreståndarna i Småland, Carl Marcusson och Uno Eklund, vid sina pensioneringar 1965 respektive 1977 låtit minnesgåvor tillfalla densamma. EFS riks förvaltar fonden. Det regionala utskottet för EFS i Sydöst-Sverige beviljar bidrag ur fonden.

Fonden skall komma ungdomsverksamhet till del genom att det regionala utskottet kan dela ut stipendier till ungdomar med koppling till region EFS i Sydöst-Sverige som söker vidare utbildning eller fördjupning såsom bibelskola, mission eller sång och musik.

Det regionala utskottet för EFS i Sydöst-Sverige beslutar om bidrag från fonden utifrån mottagna ansökningar.

Ansökan skall insändas till missionsstationen EFS Sydöst på fastställd blankett. Kontakta Saltkoordinator för mer info och rådgivning. För kontaktuppgifter klicka här.