”Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”
Apg 1:8

Nu har det snart gått ett år med pandemin. Vår vardag har ställts om till det digitala. Allt sker på nätet, handla, möten och streaming av film och konserter. Kyrkan har också ställt om till det digitala. Och även om vi är många som saknar det levande mötet, att få träffa andra människor fysiskt på plats så har vi fått lära oss hur vi kan bygga gemenskap på nya sätt. Vi ser att nya sätt att vara kyrka på nätet har kommit för att stanna.

Vi behöver lära oss mer om hur vi delar tro på nätet.

Det digitala har trots allt kommit att stanna och kommer säkerligen att fortsätta så även efter pandemin är över. Det finns mycket som faktiskt är bra trots att mötet kan känns platt eller att tekniken ofta strular. Vi ser idag att det digitala mötet är effektivt och breddar för en ny grupp människor som aldrig annars skulle komma till en fysiskt mötesplats.

Kyrkan är bra på lägga ut sitt digitala innehåll men vi behöver precis som i alla tider, helt vanliga människor som når ut med evangeliet där människor finns. Som att dela sin tro med kollegan på jobbet, grannen, vänner eller släktingen. Vi behöver tänka även mission nu i den digitala tidsålder och utmaningen i att nå ut med evangeliet på nätet.

Lucas Mellergård är präst och saltkoordinator för EFS Sydöst. Han arbetar mycket med den grafiska profilen på våra digitala kanaler och skapar inlägg som vill inspirera och sprida hoppet om Jesus. Men det räcker inte med våra officiella och opersonliga konton som lägger upp gudstjänster eller bibelcitat. Vi behöver lära oss mer av varandra hur vi delar tro på nätet.

”Även på en tråkig plats, bakom ett lager, kan jag söka Gud och finna en frid, tacksamhet och mål för livet”

Här ger Lucas några enkla råd för hur du kan tänka lite mer evangelisation ute på sociala medier.

  1. Be till Gud. Fråga Honom vart du ska vara aktiv eller grupp du ska dela din tro.
  2. Du har säkert redan många ämnen, forum och ”communities” som du är engagerad i. Ta vara på dem och gör det till ett missionsfält.
  3. Gör en lista på personer som du förpliktar dig för en avgränsad tid och period ber särskilt för och som du också skickar DM om du får ett tilltal från Gud. En hälsning eller bara en uppmuntran till den personen som du har på din lista.
  4. Sätt en rutin i veckan där du delar en bild, från dina egna foton eller från någon bildbank på nätet. Och skriv till bilden vad det påminner om vem Gud är, har gjort som gör dig tacksam.
  5. Vill du lägga mer tid på digital mission så kan det vara en bra idé att docka ihop med andra på nätet som delar visionen om att nå ut med evangeliet på nätet. Och ni kan då tillsammans bygga upp en ”community” på nätet och då se en digital missionsrörelse växa fram.

Det finns många bra verktyg på nätet anpassade för olika digitala plattformar. Men en bra start på vägen är https://www.bible.com finns även som app som gör det enkelt att skapa bilder med bibelord.

Har du intresse för att lära dig mer om hur man kan använda olika verktyg för att evangelisera på nätet, hör av dig till oss så kan vi ordna en workshop på zoom.