Samarbetskyrkopräst 100 % Barn- och ungdomsledare 85 %